Szkolenia BHP

Pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników. Jednym z przejawów tego obowiązku jest obowiązek przeprowadzania szkoleń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie bhp wstępne). Pracodawca ma również obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych (szkolenie bhp okresowe).

Szkolenie bhp wstępne składa się ze szkolenia ogólnego (instruktażu ogólnego) i szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego). Instruktaż ogólny odbywają się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy każdego nowo zatrudnionego pracownika.

Szkolenia bhp okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pozwalają pracownikom uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bhp.

 
Obowiązek odbycia szkolenia okresowego mają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby

 

Częstotliwość szkolenia okresowego bhp:

  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,
  • nie rzadziej niż raz w roku – pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, przeprowadza się je w formie instruktażu,
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – osób będących pracodawcami oraz osóby kierujących pracownikami, w szczególności dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego,
  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracowników administracyjno-biurowych, przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego

 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ BHP:

Szkolenia przeprowadzane są w siedzibie wskazanej firmy czy innym miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

UWAGA – aby zaoszczędzić czas zarówno Twój jak i Twoich pracowników wprowadziliśmy szkolenia bhp przez internet, e-learning bhp

 


Ponadto Oferujemy:

    szkolenia ppoż dla wszystkich grup pracowniczych
    szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich grup pracowniczych
    szkolenia bhp e-learning
    szkolenia HACCP dla wszystkich grup pracowniczych

 

Zadzwoń lub Napisz już TERAZ a przygotujemy indywidualną ofertę cenową dla Ciebie i Twojej firmy - Kontakt

 

E-learning

Więcej

Obsługa BHP firm

Więcej

Szkolenia BHP

Więcej

Pierwsza pomoc

Więcej

Usługi PPoż

Więcej

RODO

Więcej

Zaufali nam