Koordynator ds BHP

Zatrudnienie pracowników w tym samym miejscu i czasie przez różnych pracodawców wiąże się z większym ryzykiem zagrożenia dla zdrowia, czy nawet życia pracowników, a także wpływa na pogorszenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. Dlatego też wszyscy pracodawcy realizujący zadania we wspólnym miejscu pracy powinni ze sobą współpracować. Obowiązek ten ma podstawy w prawie międzynarodowym, a mianowicie w art. 17 Konwencji Nr 155 MOP dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy z dnia 3 czerwca 1981 r. oraz art. 6 ust. 4 dyrektywy Rady WE 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. W krajowym porządku prawnym obowiązek ten wynika z art. 208 § 1 kodeksu pracy.

Oferujemy wykonywanie usług Koordynatora ds BHP na każdym placu budowy na terenie woj. lubuskiego. Posiadamy bogate doświadczenia w budownictwie co przekłada się istotnie na jakość wykonywanych przez nas usług w tym zakresie.

E-learning

Więcej

Obsługa BHP firm

Więcej

Szkolenia BHP

Więcej

Pierwsza pomoc

Więcej

Usługi PPoż

Więcej

RODO

Więcej

Zaufali nam