BHP Zielona Góra - szkolenia BHP i PPOŻ

Jesteśmy Firmą działającą w branży Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. Korzystanie z naszej wiedzy bywa dla Państwa gwarancją najwyższej jakości usług. Prowadzimy Szkolenia BHP wstępne i okresowe, ppoż, pierwsza pomoc, Haccp, RODO na terenie Zielonej Góry i okolic. Nasze doświadczenie i stałe podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu pozwalają na profesjonalne podejście do każdego zagadnienia.
Dzięki temu, iż nie popadamy w rutynę i stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, nasze usługi od wielu lat utrzymują się na najwyższym poziomie.

E-learning

E-learning

Szkolenie okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego jest skierowana do pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, osób kierujących pracownikami, pracodawców a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

Więcej

Obsługa BHP firm

Obsługa BHP firm

Korzystanie z usług firmy zewnętrznej jest najefektywniejszą strategią zarządzania przedsiębiorstwem. Państwa firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach. Dlatego oferujemy kompleksowy nadzór BHP i PPOŻ Państwa firmy.

Więcej

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników. Jednym z elementów tego obowiązku jest przeprowadzanie szkoleń BHP. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy je także okresowo powtarzać.

Więcej

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Niejednokrotnie mamy do czynienia z wypadkami nie tylko w zakładzie pracy ale także i poza nim. Warto wtedy wiedzieć jak się zachować w nagłych sytuacjach. Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Staramy się podczas takich lekcji, przekazać zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Więcej

Usługi PPoż

Usługi PPoż

Realizowane przez nas cykle szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i usług PPOŻ, pozwolą każdemu z Państwa, zyskać stosowną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dążymy do pełnego przekazania wiedzy, która w przyszłości będzie mogła zaowocować właściwym zachowaniem w przypadku pojawienia się ewentualnego pożaru.

Więcej

HACCP

HACCP

Szkolenie ma na celu zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Program szkolenia dotyczy zapoznania pracowników z fachową terminologią, dokumentacją i wymaganiami prawnymi z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Systemu HACCP.

Więcej

Zaufali nam